Металорежещи инструменти – свредла, фрези, глави, ленти за рязане на метал

Фрези – стандартни и с покритие от TiN, TiCN, TiAlN; челно цилиндрични, с частичен и с пълен радиус, конусни, удължени, с отвори за охлаждане, с диаметър на работната част от 0,2 мм до 25 мм
InovatoolsCerin

 Свредла стандартни и с покритие от TiN, TiCN, TiAlN; къси, удължени, с отвори за охлаждане, със специална геометрия
InovatoolsCerin

Ротационни фрези – с разнообразни форми, размери и накатки, с диаметър на работната част от 2 мм до 25 мм
Grobet