Магнитни и вакуумни закрепващи системи


                   AMF