Консумативи и резервни части за нишкови и обемни електроерозийни машини (EDM)

 

Прецизна нишка CuZn37, изправена, пригодена за автоматично вдяване, сила на опън 500 N/mm2 ; 980 N/mm2

Нишка бързорезна, тип Cobra Cut A, SW25X

Филтри

     

Дейонизираща смола

Киселгур Диелектрична течност
     

Антикорозионни разтвори

Графит и електролитна мед на блок

Графитни, медни и волфрам-медни електроди, електроди за резби

     

   
Нишководачи, тоководачи, дюзи, ролки, транспортни ленти, лагери