Инструментодържачи, ISO, HSK, VDI

Инструментодържачи - ISO
D'AndreaAlbrecht
Инструментодържачи - HSC
D'AndreaAlbrecht
   
Държачи за CNC стругове със задвижване на инструмента
Gerardi